Skuteczność, szybkość, optymalizacja

Wyższa sprawność,
niższe koszty

Wierzymy, że inwestycje w informatykę mają sens tylko wtedy, gdy stanowi ona wartość dodaną dla twojego biznesu. Informatyka skutecznie usprawni procesy biznesowe wewnątrz twojego przedsiębiorstwa, gdy system informatyczny jest dostosowane do Ciebie, a nie na odwrót.

Zgodnie z tą filozofią podchodzimy do naszych klientów. Zaczynamy od analizy procesów biznesowych i dostosowujemy proponowane rozwiązania do realnych potrzeb biznesowych. Dzięki czemu optymalizujemy koszty IT przy maksymalnej skuteczności.

Oferujemy:

Opieka IT

Pełną obsługę IT zarówno hardware jak software
Wsparcie przy wdrożeniach systemów IT
Tworzenie systemów IT dostosowanych do Twoich wymogów i potrzeb
Optymalizacje funkcjonowania IT w przedsiębiorstwie
Szkolenia z zakresu IT, w tym z bezpieczeństwa informacji

Analiza biznesowa

Specjalizujemy się także w analizie procesów biznesowych, dzięki której eliminujemy zbędne ogniwa optymalizując ścieżkę procesu poprzez audyt dotychczasowych rozwiązań i ich przebudowę w celu przyśpieszenia i usprawnienia. Oferujemy między innymi:

Analizę i optymalizację modeli procesów biznesowych wewnątrz przedsiębiorstw
Analizę przedwdrożeniową systemów IT
Projektowanie modeli biznesowych systemów IT
Wsparcie w rozwoju istniejącego oprogramowania